Imprimer cette page

Haatikitiki

E haamemae te patutiki i te kii ènana ; e ìò ai te nino e mea kanahau pao.

tatouage site

 

 

HAATIKITIKI

Ènana, ènana òe, x2

Tuhuka, tuhuka òe,

Tuhuka, tuhuka patu tiki òe.

Ènana, ènana òe, x2

Tuhuka, tuhuka òe,

Tuhuka, tuhuka patu tiki òe.

 

Haatikitiki ma tikitiki

(I) nino mei ùka i àò, ē,ē ē x2

Anaunau ia Tiki ē,

(E) mamaihee kii ē,

Anaunau ia Tiki ē,

(E) kanahau nui nino ē,ē,ē.

Ènana, ènana òe, x2

Tuhuka, tuhuka òe,x2

Tuhuka, tuhuka patu tiki òe.

 

(E) mana mana etua te patutiki ē,ē,ē,

(E) kaiape ìi nui o te toa nui ē,ē,ē.

Ènana, ènana òe, x2

Tuhuka, tuhuka òe,

Tuhuka, tuhuka patu tiki òe.

 

Anaunau ia Tiki ē,

(E) mamaihee tō kii ē,

Anaunau ia Tiki ē,

(E) kanahau nui tō nino ē,ē,ē.

Ènana, ènana òe, x2

Tuhuka, tuhuka òe,

Tuhuka, tuhuka patu tiki òe,

Ènana, ènana òe.

 

Comments est propulsé par CComment