Imprimer cette page

A tū !

A  ! No òe tēnei henua ! A hakavaa i to òe toa nui à ! A too hakaùa i te henua i kamoìa e te tau haoè vaavō !

revolte0   Copy (2)

A  !

Ē to ù ati ènana,

E aha ta òe haaavaiìa mai ?

To òe noa iho vaimata. x2

(U) tihe mai âtou me to âtou vaavō

E too (i) to òe henua

(i) to òe kuhane, (i) to òe hōupo.

A  ! A tū !

No òe tēnei henua ! ē, ē

A hakavaa (i) to òe toa nui à ! Ē, ē.

Ē to ù ati ènana,

E aha ta haaavaiìa mai ?

To òe noa iho vaimata. x2

(U) tihe mai âtou me to âtou pakaihi koè

Vāvāhi (i) ta òe haatupuna,

Ta òe ia e ùmihi nei (i) tēnei â.

A tū ! A tū !

No òe tēnei henua ! ē, ē,

A hakavaa (i) to òe toa nuiìa ! ē, ē x4

Ē, ē, ē …

 

Comments est propulsé par CComment